Користувацький договір

This site contains information in Ukrainian.
If you don't understand the Ukrainian or can not make right translation, don't use this site.

Фізична особа-підриємець Уманський Юрій Володимирович, який діє на підставі запису у ЄДР №24800000000095860 від 13.05.2008 (надалі «Підприємець»), з однієї сторони, та користувач мережі Інтернет (надалі «Користувач»), з другої сторони, іменовані разом «Сторони», уклали цей Користувацький договір (надалі «Договір») на викладених нижче умовах.

1 Основні умови.
1.1 Предметом Договору є використання належного Підприємцеві сайту thecat.kh.ua (надалі «Сайт»).
1.2 Цей Договір є договором приєднання і не є публічним договором, себто, укладається лише шляхом приєднання Користувача до запропонованого договору в цілому, а укладення цього Договору між Сторонами не означає, що Підприємець автоматично бере на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до нього звернеться. Підприємець може відмовити в укладенні Договору без пояснення причин.
1.3 Цей Договір ґрунтується на законодавстві України, зокрема, але не виключно, на законодавстві у сфері електронної комерції.
1.4 Місцем укладення Договору є місто Харків, Україна.
1.5 Використання Користувачем контенту та програмних засобів Сайту означає повне і безумовне прийняття Користувачем умов цього Договору. Якщо Користувач не приймає умови Договору, він не має права на таке використання.
1.6 У рамках цього Договору між Сторонами можуть укладатися угоди придбання Користувачем товарів та послуг Підприємця. Додаткові умови для укладання таких угод, розміщені у відповідних розділах та на відповідних сторінках Сайту є додатками до цього Договору (надалі «Додатки») і, у випадку укладення відповідних угод, вважаються його невід'ємними частинами стосовно таких угод. У випадку, коли умови Договору та умови Додатків відрізняються, Сторони керуються умовами Додатків.
1.7 Підприємець має право в односторонньому порядку та без додаткового повідомлення вносити зміни до тексту Договору та Додатків. Такі зміни набувають чинності у момент їхнього оприлюднення на Сайті та застосовуються до будь-яких подальших відносин між Сторонами.
2 Конфіденційність.
2.1 На Сайті діє реєстрація. Реєстрація є обов’язковою для замовлення товарів та послуг за допомогою кошика та здійснюється автоматично при оформленні замовлення. Також реєстрація може бути здійсненою добровільно через реєстраційну форму. Мінімально необхідною інформацією для автоматичної реєстрації є діюча адреса електронної пошти, а для добровільної — ще й ім’я користувача (логін). Для виконання замовлень, залежно від їхнього характеру, може бути необхідною додаткова інформація, наприклад, прізвище, ім’я та по-батькові, адреса, телефон тощо.
2.2 Відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, є її персональними даними. Персональні дані Користувача є конфіденційною інформацією, збір і подальша обробка персональних даних здійснюється Підприємцем відповідно до законодавства України. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо та добровільно надана Користувачем.
2.3 Приймаючи умови Договору, Користувач добровільно надає Підприємцеві свої персональні дані для реєстрації на Сайті, а також згоду на їхній збір, обробку, зберігання та знищення.
2.4 Користувач також надає згоду на використання його персональних даних для обробки замовлень, отримання ним пропозицій та іншої інформації від Підприємця.
2.5 У разі зміни своїх персональних даних Користувач повинен надати Підприємцеві оновлену інформацію. У разі невиконання Користувачем цієї вимоги, Підприємець не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з використанням застарілих даних.
2.6 Користувач у будь-який момент може встановити заборону (обмеження) на використання його персональних даних. Для цього він має звернутися до Підприємця з відповідним повідомленням.
2.7 Для цілей виконання Договору Користувач надає Підприємцеві право направляти йому будь-яку інформацію комерційного чи інформаційного характеру.
2.8 Персональні дані Користувача є конфіденційними. Доступ до даних мають виключно уповноважені особи Підприємця і сам Користувач.
2.9 Персональні дані Користувача можуть бути надані третім особам на підставах, визначених законодавством України або за згодою Користувача.
2.10 Відповідальність за недостовірність даних у своєму акаунті несе Користувач.
3 Умови оплати.
3.1 Оплата за товари та послуги може здійснюватися шляхом перерахування коштів через банківські установи чи платіжні системи, накладеним платежем тощо. Можливі форми оплати визначаються Додатками.
3.2 Укладення угод придбання Користувачем послуг Підприємця, залежно від умов, викладених у відповідних Додатках, є можливим за цінами, встановленими Підприємцем, або за вільними для Користувача цінами, які Користувач може самостійно визначити за принципом ціноутворення Pay What You Want — «плати, скільки хочеш». У випадку, коли відповідним Додатком встановлено принцип ціноутворення Pay What You Want, Користувач таким способом може оплатити виключно вже використані ним послуги, і факт такої оплати означає прийняття зазначених послуг у повному обсязі та без зауважень. Місцем виконання зобов'язання з надання послуг є місто Харків, Україна.
4 Доставка.
4.1 У випадку укладення угоди придбання Користувачем матеріальних товарів, він має надати необхідну для доставки інформацію, залежно від узгоджених Сторонами способу, служби та місця доставки. Оплата доставки покладається на Користувача. Обов'язок Підприємця передати товар Користувачеві вважається виконаним у момент здання товару перевізникові або організації зв'язку для доставки Користувачеві. Місцем виконання зобов'язання з передання товару є місце такого здання. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до Користувача з моменту здання товару першому перевізникові.
4.2 Матеріальний товар передається для доставки в усі країни світу, за винятком обмежень, встановлених Підприємцем, технічних обмежень служб доставки та законодавчих обмежень, встановлених у відповідних юрисдикціях. Зокрема, але не виключно, ні за яких умов не здійснюється передання для доставки на тимчасово окуповані території України, а також до країни-агресора та територій, які країна-агресор будь-яким чином контролює. За замовчанням, для доставки по Україні використовується служба доставки «Нова пошта»; перелік населених пунктів, куди здійснюється доставка цією службою, а також вартість доставки можна дізнатися на її сайті за адресою https://novaposhta.ua/.
4.3 Доставка цифрового товару (інформації) здійснюється засобами мережі Інтернет способом, визначеним відповідними Додатками та угодами Сторін. Обов'язок Підприємця передати цифровий товар Користувачеві вважається виконаним у момент, коли Користувач отримав можливість та розумний час для завантаження такого товару або коли такий товар було надіслано на контрольований Користувачем ресурс (електронну пошту, сервер тощо). Місцем виконання зобов'язання з передання цифрового товару є місто Харків, Україна.
5 Умови повернення коштів.
5.1 За матеріальні товари кошти повертаються залежно від застосовного законодавства, а саме:
5.1.1 якщо Користувач є споживачем у визначенні законодавства із захисту прав споживачів, кошти повертаються у випадках та порядку, визначеному цим законодавством;
5.1.2 якщо Користувач не є споживачем у визначенні законодавства із захисту прав споживачів, кошти повертаються у випадках та порядку, визначеному угодою Сторін, а також цивільним та господарським законодавством.
5.2 За передані цифрові товари та надані послуги кошти не повертаються.
5.3 У випадку помилкової оплати кошти повертаються за заявою Користувача, якого можна ідентифікувати і якому не було передано товар або надано послуги. Такий самий порядок застосовується у випадку оплати, здійсненої через недостатній контроль із боку законного представника особою з недостатнім обсягом цивільної дієздатності; у такому випадку відповідальність Користувача несе такий представник.
5.4 У випадку встановлення шахрайських дій з боку третіх осіб кошти повертаються добросовісному Користувачеві у порядку, встановленому правилами платіжних систем, із одночасним переданням відповідної інформації до правоохоронних органів.
5.5 У будь-якому разі, Підприємець не бере на себе обов’язок повернення витрат на користь третіх осіб — комісій банківських установ та платіжних систем, оплати за доставку тощо. Умови повернення таких витрат визначаються безпосередньо такими третіми особами, і Підприємець не бере участі у врегулюванні стосунків із ними.
6 Відповідальність.
6.1 Користувач погоджується та гарантує не вчиняти будь-яких дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство України чи норми міжнародного права, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормального функціонування Сайту.
6.2 Користувач зобов'язаний своєчасно проінформувати Підприємця про несанкціонований доступ до акаунту Користувача третіми особами
6.3 Користувач не має права передавати право користування власним акаунтом третім особам. У разі виявлення таких фактів, Підприємець має право заблокувати відповідний акаунт. Користувач самостійно несе відповідальність за наслідки передання даних для доступу до свого акаунту третім особам.
6.4 У разі наявності можливості робити публічні записи на Сайті, такі записи Користувача мають не суперечити вимогам законодавства України, не містити лайливих слів, не ображати третіх осіб.
6.5 Використання матеріалів Сайту без згоди Підприємця не допускається. При погодженому цитуванні матеріалів Сайту відповідне посилання на нього є обов'язковим.
6.6 Користувач несе відповідальність за достовірність зазначених ним даних. У разі, якщо некоректне, неточне чи неправильне зазначення даних призвело до додаткових витрат Підприємця, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Підприємець має право утримувати суму таких збитків або витрат із сплачених Користувачем сум.
6.7 Відповідальність за грошові перекази, які здійснює Користувач, повністю несуть банківські установи та платіжні системи, послугами яких він скористався. Підприємець не бере на себе відповідальність за їхні дії та не отримує від Користувача відомості про платіжні інструменти для здійснення оплати.
6.8 Підприємець докладає всіх можливих зусиль для забезпечення належного функціонування Сайту, проте не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених Договором, а також за шкоду, завдану у зв'язку з цим, внаслідок, але не обмежуючись:
6.8.1 неправомірними діями третіх осіб;
6.8.2 збоями в роботі Сайту, зумовленими помилками у коді, комп'ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду у програмному забезпеченні Сайту;
6.8.3 відсутністю інтернет-з'єднань між пристроєм Користувача і Сайтом;
6.8.4 проведенням державними органами та іншими належним чином уповноваженими організаціями оперативних заходів, що впливають на роботу Сайту;
6.8.5 виконанням оновлень програмного забезпечення Сайту.
6.9 З метою недопущення неавторизованого автоматичного сканування Сайту, а також використання Сайту з метою проведення шахрайських дій та у разі наявності обґрунтованої підозри у зловживаннях з боку Користувача щодо використання Сайту Підприємець залишає за собою право:
6.9.1 заблокувати доступ Користувачеві до Сайту;
6.9.2 скасувати всі замовлення, в тому числі оплачені, що здійснені шляхом використання неавторизованого доступу;
6.9.3 стягнути відшкодування збитків, завданих використанням неавторизованого доступу до Сайту.
6.10 Підприємець не несе відповідальності за будь-які витрати Користувача через прямий чи непрямий збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, який може бути завданий Користувачеві внаслідок використання Сайту.
7 Реквізити Підприємця.
7.1 Адреса реєстрації: 61001, Харківська обл., місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 1, квартира 53.
7.2 Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2597315435.
7.3 Платник єдиного податку 3 групи.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.